ติดต่อ ควอท.

สมาคมเครือข่ายการพัฒนาวิชาชีพอาจารย์และองค์กรระดับอุดมศึกษาแห่งประเทศไทย (ควอท).

สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม อาคาร 2 ชั้น 19
เลขที่ 328 ถ. ศรีอยุธยา แขวงทุ่งพญาไท
เขตราชเทวี กทม 10400

โทรศัพท์: 02-039-5527 (ตามวันและเวลาราชการ)

โทรศัพท์มือถือ: 082-9375337

แฟกซ์: 02-039-5647

Email: thailandpod@gmail.com

แผนที่>>