68,043 total views, 92 views today

Home
 • Home
  ดร.มัทนา สานติวัตร ให้เกียรติเป็นประธานมอบประกาศนียบัตร การอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การออกแบบการจัดการเรียนการสอนเชิงรุกด้วยกระบวนการเรียนรู้ร่วมกันและการใช้ทีมเป็นฐาน ระหว่างวันที่ 22-23 กุมภาพันธ์ 2561 ณ โรงแรมไดมอนด์ พลาซ่า หาดใหญ่ จังหวัดสงขลา
 • Home
  โดย ดร.สุภัทร จำปาทอง เลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษา ได้ให้เกียรติเป็นผู้มอบโล่ประกาศเกียรติคุณและใบประกาศเกียรติคุณ ดังกล่าว วันที่ 29 มีนาคม 2561 ในการประชุมวิชาการ ครั้งที่ 13 ประจำปี 2561 เรื่อง กลยุทธ์ดิจิทัลสำหรับอุดมศึกษา : การเสริมสร้างการเรียนการสอนและการประเมินผล “Digital Strategies for Higher Education: Enhancing Teaching, Learning and Assessment” เมื่อวันที่ 29 – 30 มีนาคม 2561 ณ โรงแรมแอมบาสเดอร์ (สุขุมวิท 11) กรุงเทพมหานคร
 • Home
  โดยได้รับเกียรติจาก ดร.เดชรัต สุขกำเนิด และคณะ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ การอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง เทคนิคการจัดการเรียนรู้ผ่านเกมส์ (Games Based Learning Techniques) ระหว่างวันที่ 17 – 18 พฤษภาคม 2561 ณ โรงแรมแอมบาสเดอร์ (สุขุมวิท 11) กรุงเทพมหานคร
 • คณะกรรมการบริหารสมาคม ควอท ปี 2560-2562
 • Home
  นางสาวชฎารัตน์ สิงหเดชากุล ผู้ช่วยเลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษา เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร ก้าวแรกสู่อาจารย์มืออาชีพ รุ่นที่ 27 ระหว่างวันที่ 13-17 พฤศจิกายน 2560 ณ โรงแรมเวียงอินทร์ จังหวัดเชียงราย
 • การอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร ก้าวแรกสู่อาจารย์มืออาชีพ รุ่นที่ 27 ระหว่างวันที่ 13-17 พฤศจิกายน 2560 ณ โรงแรมเวียงอินทร์ จังหวัดเชียงราย
 • Home
  สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) ร่วมกับ สมาคมเครือข่ายการพัฒนาวิชาชีพอาจารย์และองค์กรระดับอุดมศึกษาแห่งประเทศไทย (ควอท) จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร ก้าวแรกสู่อาจารย์มืออาชีพ รุ่นที่ 26 โดยได้รับเกียรติจาก ดร.มัทนา สานติวัตร นายกสมาคมเครือข่ายการพัฒนาวิชาชีพอาจารย์ฯ เป็นผู้มอบใบประกาศนียบัตร ณ โรงแรมหาดแก้ว รีสอร์ท จังหวัดสงขลา ซึ่งการอบรมในครั้งนี้ จัดในระหว่างวันที่ 2-6 ตุลาคม 2560
 • Home
  สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) ร่วมกับ สมาคมเครือข่ายการพัฒนาวิชาชีพอาจารย์และองค์กรระดับอุดมศึกษาแห่งประเทศไทย (ควอท) จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร ก้าวแรกสู่อาจารย์มืออาชีพ รุ่นที่ 25 โดยได้รับเกียรติจาก ดร.มัทนา สานติวัตร นายกสมาคมเครือข่ายการพัฒนาวิชาชีพอาจารย์ฯ เป็นผู้มอบใบประกาศนียบัตร ณ โรงแรมกรุงศรีริเวอร์ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ซึ่งการอบรมในครั้งนี้ จัดในระหว่างวันที่ 31 กรกฎาคม – 4 สิงหาคม 2560
 • Home
  ดร.อรสา ภาววิมล (รองเลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษา) เป็นประธานในพิธีเปิด โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการก้าวแรกสู่อาจารย์มืออาชีพ รุ่นที่ 25
 • Home
  สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) ร่วมกับ สมาคมเครือข่ายการพัฒนาวิชาชีพอาจารย์และองค์กรระดับอุดมศึกษาแห่งประเทศไทย (ควอท) จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร ก้าวแรกสู่อาจารย์มืออาชีพ รุ่นที่ 24 โดยได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์ ดร.บัณฑิต ทิพากร รองเลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษา เป็นประธานในพิธีเปิดและเป็นวิทยากรในหัวข้อการศึกษา 4.0 และการศึกษาเน้นผลลัพธ์การเรียนรู้ โดยมี ดร.มัทนา สานติวัตร นายกสมาคมเครือข่ายการพัฒนาวิชาชีพอาจารย์ฯ เป็นผู้กล่าวรายงาน ณ โรงแรมโกลเด้น บีช ชะอำ จังหวัดเพชรบุรีซึ่งการอบรมในครั้งนี้ จัดในระหว่างวันที่ 19-23 มิถุนายน 2560
 • Home
  สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) ร่วมกับ สมาคมเครือข่ายการพัฒนาวิชาชีพอาจารย์และองค์กรระดับอุดมศึกษาแห่งประเทศไทย (ควอท) จัดการประชุมวิชาการ ครั้งที่ 12 ประจำปี 2560 เรื่อง การพัฒนาการเรียนการสอนระดับอุดมศึกษากับการขับเคลื่อนประเทศไทย 4.0 “Driving Thailand 4.0 and Higher Education Teaching and Learning Development” โดยได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์ นายแพทย์ โศภณ นภาธร ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานในพิธีเปิดและปาฐกถาพิเศษ โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.ชวนี ทองโรจน์ นายกสมาคมเครือข่ายการพัฒนาวิชาชีพอาจารย์ฯ เป็นผู้กล่าวรายงาน และ รองศาสตราจารย์ ดร.บัณฑิต ทิพากร รองเลขาธิการคณะกรรมการ การอุดมศึกษา มอบโล่ประกาศเกียรติคุณและใบประกาศเกียรติคุณแก่มหาวิทยาลัยและอาจารย์จำนวน 10 สถาบัน ณ โรงแรมแอมบาสเดอร์ กรุงเทพมหานคร ซึ่งการประชุมวิชาการในครั้งนี้ จัดในระหว่างวันที่ 30-31 มีนาคม 2560

กำลังเปิดรับสมัคร

Home
Home
Home

วิธีชำระค่าลงทะเบียนต่างๆ

สามารถดำเนินการชำระโดยโอนเงินผ่านบัญชีของสมาคม ควอท ชื่อบัญชีสมาคมเครือข่ายการพัฒนาวิชาชีพอาจารย์และองค์กรระดับอุดมศึกษาแห่งประเทศไทย (ควอท) ธนาคารทหารไทย สาขาพญาไท บัญชีเลขที่ 003-2-86111-4 ประเภทออมทรัพย์ และขอได้โปรดส่งสำเนาการโอนเงินผ่านธนาคารมาที่อีเมล์ thailandpod@gmail.com เบอร์โทรศัพท์สำนักงาน สมาคม 02-039-5527 แฟกซ์ 02-039-5647

Available-Now-Smallหนังสือ “ปฏิบัติการการเรียนรู้” ในราคาเล่มละ 120 รวมค่าจัดส่งค่ะ สามารถโอนเงินชำระเงินเพื่อสั่งซื้อได้ที่ ธนาคาร ทหารไทย สาขาพญาไท ชื่อบัญชี:“สมาคม ควอท.” บัญชีเลขที่ 003 – 2 – 86111 – 4 ประเภทออมทรัพย์ จากนั้นส่งหลักฐานยืนยันการชำระเงินได้ทาง thailandpod@gmail.com

Home

ประกาศทั่วไป


ผศ.ดร.วิรัช เลิศไพฑูรย์พันธ์
อุปนายกคนที่ 2 และประธานคณะอนุกรรมการวิชาการ

สถิติผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์

Today Today 154
Yesterday Yesterday 15,137
This Week This Week 15,438
This Month This Month 18,106
All Days All Days 114,935