ประมวลภาพกิจกรรม

โครงการอบรมออนไลน์ เรื่อง เทคนิคการสร้างสรรค์นวัตกรรมการให้บริการ สำหรับบุคลากรสายสนับสนุนในระบบการศึกษาไทย


สมาคมเครือข่ายการพัฒนาวิชาชีพอาจารย์และองค์กรระดับอุดมศึกษาแห่งประเทศไทย (ควอท) ได้จัดโครงการอบรมออนไลน์ เรื่อง เทคนิคการสร้างสรรค์นวัตกรรมการให้บริการ สำหรับบุคลากรสายสนับสนุนในระบบการศึกษาไทย การอบรมออนไลน์ ผ่านระบบ Zoom โดยได้รับเกียรติจาก ดร.จรงค์ศักดิ์ พุมนวน เป็นวิทยากรในการจัดอบรมในครั้งนี้