ประมวลภาพกิจกรรม

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การสร้างสื่อการสอนด้วย AR แบบง่าย ๆ ที่ทุกคนก็ทำได้


สมาคมเครือข่ายการพัฒนาวิชาชีพอาจารย์และองค์กรระดับอุดมศึกษาแห่งประเทศไทย (ควอท) ได้จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การสร้างสื่อการสอนด้วย AR แบบง่าย ๆ ที่ทุกคนก็ทำได้ วันศุกร์ที่ 11 พฤศจิกายน 2565 ณ โรงแรมแอมบาสซาเดอร์ (สุขุมวิท 11) กรุงเทพมหานคร โดยได้รับเกียรติจาก อาจารย์กุลเชษฐ์ เล็กประยูร และ ผู้ช่วยศาสตราจารย์นันทวิช เหล่าวิชยา เป็นวิทยากรในการจัดอบรม ในครั้งนี้