ประมวลภาพกิจกรรม

โครงการอบรม การวิจัยจากงานประจำ สำหรับสายสนับสนุนในระบบการศึกษาไทย (Routine to Research for Thai Education System Supporting Staff)


สมาคมเครือข่ายการพัฒนาวิชาชีพอาจารย์และองค์กรระดับอุดมศึกษาแห่งประเทศไทย (ควอท) ได้จัดโครงการอบรม การวิจัยจากงานประจำ สำหรับสายสนับสนุนในระบบการศึกษาไทย (Routine to Research for Thai Education System Supporting Staff) การอบรมออนไลน์ผ่านระบบ Zoom ในวันพฤหัสบดีที่ 26 สิงหาคม 2564 โดยได้รับเกียรติจาก ดร.จรงค์ศักดิ์ พุมนวน เป็นวิทยากรในการจัดอบรมในครั้งนี้