ประมวลภาพกิจกรรม

โครงการเสวนาออนไลน์ Share and Learn เรื่อง “การออกแบบหลักสูตรตามเกณฑ์มาตรฐาน 2565:แนวทางปฏิบัติสำหรับอาจารย์ในหลักสูตร”


สมาคมเครือข่ายการพัฒนาวิชาชีพอาจารย์และองค์กรระดับอุดมศึกษาแห่งประเทศไทย (ควอท) ได้จัดโครงการเสวนาออนไลน์ Share and Learn เรื่อง “การออกแบบหลักสูตรตามเกณฑ์มาตรฐาน 2565:แนวทางปฏิบัติสำหรับอาจารย์ในหลักสูตร” วันพฤหัสบดีที่ 7 มีนาคม 2567 ออนไลน์ผ่านระบบ Zoom