ประมวลภาพกิจกรรม

โครงการเสวนาออนไลน์ Share and Learn เรื่อง "กฏหมายและจริยธรรมการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อการเรียนการสอน”


สมาคมเครือข่ายการพัฒนาวิชาชีพอาจารย์และองค์กรระดับอุดมศึกษาแห่งประเทศไทย (ควอท) ได้จัดโครงการเสวนาออนไลน์ Share and Learn เรื่อง "กฏหมายและจริยธรรมการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อการเรียนการสอน” การเสวนาออนไลน์ผ่านระบบ Zoom โดยได้รับเกียรติจาก อาจารย์ นายแพทย์ มาโนช โชคแจ่มใส เป็นวิทยากรในการเสวนาในครั้งนี้