อบรม / ประชุมวิชาการ

แผนการจัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ สำหรับสายสนับสนุน ประจำปี 2566-2567

 

 

สมาคมเครือข่ายการพัฒนาวิชาชีพอาจารย์และองค์กรระดับอุดมศึกษาแห่งประเทศไทย (ควอท)

ขอเชิญเข้าร่วมโครงการอบรมออนไลน์ งบประมาณปี พ.ศ. 2567
“หลักสูตรการพัฒนาศักยภาพของบุคลากรสายสนับสนุนในระบบการศึกษาไทย”
วิทยากร โดย ดร.จรงค์ศักดิ์ พุมนวน
นักวิทยาศาสตร์เชี่ยวชาญ คณะเทคโนโลยีการเกษตร
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

 • ครั้งที่ 1
  “เทคนิคการสร้างสรรค์นวัตกรรมการให้บริการ สำหรับบุคลากรสายสนับสนุนในระบบการศึกษาไทย”
  วันศุกร์ที่ 15 ธันวาคม 2566
 • ครั้งที่ 2
  “เทคนิคการเขียนคู่มือปฏิบัติงานจากงานประจำ สำหรับบุคลากรสายสนับสนุนในระบบการศึกษาไทย”
  วันศุกร์ที่ 23 กุมภาพันธ์ 2567
 • ครั้งที่ 3
  “เทคนิคการเขียนงานเชิงวิเคราะห์จากงานประจำ สำหรับบุคลากรสายสนับสนุนในระบบการศึกษาไทย”
  วันศุกร์ที่ 26 เมษายน 2567
 • ครั้งที่ 4
  “เทคนิคการพัฒนางานประจำสู่งานวิจัย สำหรับสายสนับสนุนในระบบการศึกษาไทย รุ่นที่ 6”
  วันศุกร์ที่ 28 มิถุนายน 2567
 • ครั้งที่ 5
  “เทคนิคการเตรียมและการเขียนบทความทางวิชาการ สำหรับสายสนับสนุนในระบบการศึกษาไทย รุ่นที่ 2”
  วันศุกร์ที่ 23 สิงหาคม 2567