38,964 total views, 5 views today

Home
Home
Home

สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) ร่วมกับ สมาคมเครือข่ายการพัฒนาวิชาชีพอาจารย์และองค์กรระดับอุดมศึกษาแห่งประเทศไทย (ควอท) จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร ก้าวแรกสู่อาจารย์มืออาชีพ รุ่นที่ 25

โดยได้รับเกียรติจาก ดร.มัทนา สานติวัตร นายกสมาคมเครือข่ายการพัฒนาวิชาชีพอาจารย์ฯ เป็นผู้มอบใบประกาศนียบัตร ณ โรงแรมกรุงศรีริเวอร์ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ซึ่งการอบรมในครั้งนี้ จัดในระหว่างวันที่ 31 กรกฎาคม – 4 สิงหาคม 2560

Home

 

สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) ร่วมกับ สมาคมเครือข่ายการพัฒนาวิชาชีพอาจารย์และองค์กรระดับอุดมศึกษาแห่งประเทศไทย (ควอท) จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร ก้าวแรกสู่อาจารย์มืออาชีพ รุ่นที่ 24

โดยได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์ ดร.บัณฑิต ทิพากร รองเลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษา เป็นประธานในพิธีเปิดและเป็นวิทยากรในหัวข้อการศึกษา 4.0 และการศึกษาเน้นผลลัพธ์การเรียนรู้ โดยมี ดร.มัทนา สานติวัตร นายกสมาคมเครือข่ายการพัฒนาวิชาชีพอาจารย์ฯ เป็นผู้กล่าวรายงาน ณ โรงแรมโกลเด้น บีช ชะอำ จังหวัดเพชรบุรีซึ่งการอบรมในครั้งนี้ จัดในระหว่างวันที่ 19-23 มิถุนายน 2560

Home

สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) ร่วมกับ สมาคมเครือข่ายการพัฒนาวิชาชีพอาจารย์และองค์กรระดับอุดมศึกษาแห่งประเทศไทย (ควอท) จัดการประชุมวิชาการ ครั้งที่ 12 ประจำปี 2560 เรื่อง การพัฒนาการเรียนการสอนระดับอุดมศึกษากับการขับเคลื่อนประเทศไทย 4.0 “Driving Thailand 4.0 and Higher Education Teaching and Learning Development” โดยได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์ นายแพทย์ โศภณ นภาธร ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานในพิธีเปิดและปาฐกถาพิเศษ โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.ชวนี ทองโรจน์ นายกสมาคมเครือข่ายการพัฒนาวิชาชีพอาจารย์ฯ เป็นผู้กล่าวรายงาน และ รองศาสตราจารย์ ดร.บัณฑิต ทิพากร รองเลขาธิการคณะกรรมการ การอุดมศึกษา มอบโล่ประกาศเกียรติคุณและใบประกาศเกียรติคุณแก่มหาวิทยาลัยและอาจารย์จำนวน 10 สถาบัน ณ โรงแรมแอมบาสเดอร์ กรุงเทพมหานคร ซึ่งการประชุมวิชาการในครั้งนี้  จัดในระหว่างวันที่  30-31  มีนาคม 2560

Home

ดร.อรสา ภาววิมล (รองเลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษา)
เป็นประธานในพิธีเปิด โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการก้าวแรกสู่อาจารย์มืออาชีพ รุ่นที่ 25

Available-Now-Smallหนังสือ “ปฏิบัติการการเรียนรู้” ในราคาเล่มละ 120 รวมค่าจัดส่งค่ะ สามารถโอนเงินชำระเงินเพื่อสั่งซื้อได้ที่ ธนาคาร ทหารไทย สาขาพญาไท ชื่อบัญชี:“สมาคม ควอท.” บัญชีเลขที่ 003 – 2 – 86111 – 4 ประเภทออมทรัพย์ จากนั้นส่งหลักฐานยืนยันการชำระเงินได้ทาง thailandpod@gmail.com

Home

ควอท กับการปฏิรูปการศึกษา

ประกาศทั่วไป


ผศ.ดร.วิรัช เลิศไพฑูรย์พันธ์

อุปนายกคนที่ 2 และประธานคณะอนุกรรมการวิชาการ

สถิติผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์

Today Today 24
Yesterday Yesterday 33
This Week This Week 335
This Month This Month 1,093
All Days All Days 52,835