ประมวลภาพกิจกรรม

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การทำคอนเทนต์ตัดต่อวิดีโอเพื่อการสอนด้วยมือถือ


สมาคมเครือข่ายการพัฒนาวิชาชีพอาจารย์และองค์กรระดับอุดมศึกษาแห่งประเทศไทย (ควอท) ได้จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การทำคอนเทนต์ตัดต่อวิดีโอเพื่อการสอนด้วยมือถือ ณ โรงแรมแอมบาสซาเดอร์ (สุขุมวิท 11) กรุงเทพมหานคร โดยได้รับเกียรติจาก ดร.ชัชชัย หวังวิวัฒนา และ อาจารย์ ณัฐกานต์ ศิริบุตร เป็นวิทยากรในการจัดอบรมในครั้งนี้