ประมวลภาพกิจกรรม

โครงการเสวนาออนไลน์ Share and Learn ตามสไตล์อาจารย์มืออาชีพ ในยุควิถีชีวิตใหม่ เรื่อง "การศึกษาเพื่อสร้างมาตรฐานการเรียนรู้ และโครงสร้างหลักสูตรที่เหมาะสมกับการเรียนการสอนสำหรับ สังคมยุคปกติใหม่ และยุคปกติในอนาคต”


สมาคมเครือข่ายการพัฒนาวิชาชีพอาจารย์และองค์กรระดับอุดมศึกษาแห่งประเทศไทย (ควอท) ได้จัดโครงการเสวนาออนไลน์ Share and Learn ตามสไตล์อาจารย์มืออาชีพ ในยุควิถีชีวิตใหม่ เรื่อง "การศึกษาเพื่อสร้างมาตรฐานการเรียนรู้ และโครงสร้างหลักสูตรที่เหมาะสมกับการเรียนการสอนสำหรับ สังคมยุคปกติใหม่ และยุคปกติในอนาคต” การเสวนาออนไลน์ ผ่านระบบ Zoom โดยได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศศิธร สุวรรณเทพ เป็นวิทยากรในการเสวนาในครั้งนี้