ประมวลภาพกิจกรรม

โครงการอบรมออนไลน์ เรื่อง การเรียนการสอนออนไลน์ ตามศาสตร์อาหารของเชฟมืออาชีพ


สมาคมเครือข่ายการพัฒนาวิชาชีพอาจารย์และองค์กรระดับอุดมศึกษาแห่งประเทศไทย (ควอท) ได้จัดโครงการอบรมออนไลน์ เรื่อง การเรียนการสอนออนไลน์ ตามศาสตร์อาหารของเชฟมืออาชีพ การอบรมออนไลน์ ผ่านระบบ Zoom โดยได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ อรรถ ขันสี อาจารย์ธิติมา แก้วมณี และ อาจารย์จารุณี วิเทศ เป็นวิทยากรในการจัดอบรมในครั้งนี้