ประมวลภาพกิจกรรม

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง ภาวะหมดไฟ (burnout) จุดไฟขึ้นใหม่ได้อย่างไร


สมาคมเครือข่ายการพัฒนาวิชาชีพอาจารย์และองค์กรระดับอุดมศึกษาแห่งประเทศไทย (ควอท) ได้จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง ภาวะหมดไฟ (burnout) จุดไฟขึ้นใหม่ได้อย่างไร วันศุกร์ที่ 16 ธันวาคม 2565 ณ โรงแรมแอมบาสซาเดอร์ (สุขุมวิท 11) กรุงเทพมหานคร โดยได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์ นายแพทย์ชัชวาลย์ ศิลปกิจ และ อาจารย์ นายแพทย์สุธัญญ์ ศรีแสงแก้ว เป็นวิทยากร ในการจัดอบรมในครั้งนี้