ประมวลภาพกิจกรรม

โครงการอบรม การจัดการเรียนการสอนออนไลน์ที่มีคุณภาพ : เครื่องมือออนไลน์เพื่อพัฒนาทักษะผู้เรียนในยุคดิจิทัล


สมาคมเครือข่ายการพัฒนาวิชาชีพอาจารย์และองค์กรระดับอุดมศึกษาแห่งประเทศไทย (ควอท) ได้จัดโครงการอบรม การจัดการเรียนการสอนออนไลน์ที่มีคุณภาพ : เครื่องมือออนไลน์เพื่อพัฒนาทักษะผู้เรียนในยุคดิจิทัล การอบรมออนไลน์ผ่านระบบ Zoom ในวันศุกร์ที่ 29 ตุลาคม 2564 โดยได้รับเกียรติจาก ศาสตราจารย์ ดร.ปรัชญนันท์ นิลสุข และ รองศาสตราจารย์ ดร.สุรพล บุญลือ เป็นวิทยากรในการจัดอบรมในครั้งนี้