ประมวลภาพกิจกรรม

โครงการอบรม Blended and Online Learning Design for Promoting Self-Directed Learners.


สมาคมเครือข่ายการพัฒนาวิชาชีพอาจารย์และองค์กรระดับอุดมศึกษาแห่งประเทศไทย (ควอท) ได้จัดโครงการอบรม Blended and Online Learning Design for Promoting Self-Directed Learners. (การอบรมออนไลน์ผ่านระบบ Zoom) ในวันศุกร์ที่ 23 กรกฎาคม 2564 โดยได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ภก.ดร.อนุชัย ธีระเรืองไชยศรี และ รองศาสตราจารย์ ดร.ปราวีณยา สุวรรณณัฐโชติ เป็นวิทยากรในการจัดอบรมในครั้งนี้