ประมวลภาพกิจกรรม

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ Online Techniques for Assessment


สมาคมเครือข่ายการพัฒนาวิชาชีพอาจารย์และองค์กรระดับอุดมศึกษาแห่งประเทศไทย (ควอท) ร่วมกับ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ได้จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ Online Techniques for Assessment ระหว่างวันที่ 17 – 18 ธันวาคม 2563 ณ โรงแรมแอมบาสซาเดอร์ (สุขุมวิท 11) กรุงเทพมหานคร โดยได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์ ดร.อิทธิพัทธ์ สุวทันพรกูล ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. มนตา ตุลย์เมธาการ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อรอุมา เจริญสุข ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นัทธีรัตน์ พีระพันธุ์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รัฐพล ประดับเวทย์ และอาจารย์ ดร.นิพาดา ไตรรัตน์ เป็นวิทยากรในการจัดอบรมในครั้งนี้