ประมวลภาพกิจกรรม

โครงการอบรม Making Professional Video Lesson for Online Learning.


สมาคมเครือข่ายพัฒนาวิชาชีพอาจารย์และองค์กรระดับอุดมศึกษาแห่งประเทศไทย (ควอท) ร่วมกับ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ได้จัดโครงการอบรม Making Professional Video Lesson for Online Learning. (การอบรมผ่านระบบออนไลน์) ในวันอังคารที่ 1 ธันวาคม 2563 โดยได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปาริยา ณ นคร และ ดร.ณปภัช ปิยไชยกุล เป็นวิทยากรในการจัดอบรมในครั้งนี้