ประมวลภาพกิจกรรม

โครงการอบรม Making video lesson for online learning at home (การอบรมผ่านระบบออนไลน์)

สมาคมเครือข่ายพัฒนาวิชาชีพอาจารย์และองค์กรระดับอุดมศึกษาแห่งประเทศไทย (ควอท) ร่วมกับ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และมหาวิทยาลัยศรีปทุม ได้จัดโครงการอบรม Making video lesson for online learning at home (การอบรมผ่านระบบออนไลน์) ระหว่างวันที่ 8-9 พฤษภาคม 2563 โดยได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์ ดร.ชาลี เจริญลาภนพรัตน์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ รัฐสภา แก่นแก้ว และ ดร.ณปภัช ปิยชัยกุล เป็นวิทยากรในการจัดอบรมในครั้งนี้