ประมวลภาพกิจกรรม

โครงการอบรม Hangouts Meet by Google และ Google Classroom (การอบรมผ่านระบบออนไลน์)

สมาคมเครือข่ายพัฒนาวิชาชีพอาจารย์และองค์กรระดับอุดมศึกษาแห่งประเทศไทย (ควอท) ร่วมกับ มหาวิทยาลัยศรีปทุม และมหาวิทยาลัยศิลปากร ได้จัดโครงการอบรม Hangouts Meet by Google และ Google Classroom (การอบรมผ่านระบบออนไลน์) ในวันพฤหัสบดีที่ 7 พฤษภาคม 2563 โดยได้รับเกียรติจาก ดร.วรสรวง ดวงจินดา และ รองศาสตราจารย์ ดร.อนิรุทธ์ สติมั่น เป็นวิทยากรในการจัดอบรมในครั้งนี้