ประมวลภาพกิจกรรม

โครงการอบรม การจัดการสอนออนไลน์ด้วย Google Hangouts Meet และ Google Classroom อย่างมืออาชีพ (การอบรมผ่านระบบออนไลน์)


สมาคมเครือข่ายพัฒนาวิชาชีพอาจารย์และองค์กรระดับอุดมศึกษาแห่งประเทศไทย (ควอท) ร่วมกับ มหาวิทยาลัยศรีปทุม และมหาวิทยาลัยศิลปากร ได้จัดโครงการอบรม การจัดการสอนออนไลน์ด้วย Google Hangouts Meet และ Google Classroom อย่างมืออาชีพ (การอบรมผ่านระบบออนไลน์) ในวันศุกร์ที่ 26 มิถุนายน 2563 โดยได้รับเกียรติจาก ดร.วรสรวง ดวงจินดา และ รองศาสตราจารย์ ดร.อนิรุทธ์ สติมั่น เป็นวิทยากรในการจัดอบรมในครั้งนี้