ประมวลภาพกิจกรรม

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เกมมิฟิเคชั่น: เปลี่ยนห้องเรียนเป็นเกม (Gamification: Level up your classroom)


สมาคมเครือข่ายพัฒนาวิชาชีพอาจารย์และองค์กรระดับอุดมศึกษาแห่งประเทศไทย (ควอท) ร่วมกับ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ และมหาวิทยาลัยศิลปากร ได้จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เกมมิฟิเคชั่น: เปลี่ยนห้องเรียนเป็นเกม (Gamification: Level up your classroom) ระหว่างวันที่ 20-21 กุมภาพันธ์ 2563 ณ โรงแรมแอมบาสซาเดอร์ (สุขุมวิท 11) กรุงเทพมหานคร โดยได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชนัตถ์ พูนเดช และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธนิตา เลิศพรกุลรัตน์ เป็นวิทยากร ในการจัดอบรมในครั้งนี้