ประมวลภาพกิจกรรม

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การจัดการเรียนรู้ผ่านเกมส์ (Games Based Learning) ระหว่างวันที่ 26 – 27 พฤศจิกายน 2563


สมาคมเครือข่ายการพัฒนาวิชาชีพอาจารย์และองค์กรระดับอุดมศึกษาแห่งประเทศไทย (ควอท) ร่วมกับ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ได้จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การจัดการเรียนรู้ผ่านเกมส์ (Games Based Learning) ระหว่างวันที่ 26 – 27 พฤศจิกายน 2563 ณ โรงแรมแอมบาสซาเดอร์ (สุขุมวิท 11) กรุงเทพมหานคร โดยได้รับเกียรติจาก ดร.เดชรัต สุขกำเนิด และทีมวิทยากร Deschooling Game เป็นวิทยากรในการจัดอบรมในครั้งนี้