ประมวลภาพกิจกรรม

โครงการอบรม Blended Learning Design for Promoting Self-Directed Learners (การอบรมผ่านระบบออนไลน์)

สมาคมเครือข่ายพัฒนาวิชาชีพอาจารย์และองค์กรระดับอุดมศึกษาแห่งประเทศไทย (ควอท) ร่วมกับ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และมหาวิทยาลัยสวนดุสิต ได้จัดโครงการอบรม Blended Learning Design for Promoting Self-Directed Learners (การอบรมผ่านระบบออนไลน์) ในวันศุกร์ที่ 29 พฤษภาคม 2563 โดยได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อนุชัย ธีระเรืองไชยศรี และรองศาสตราจารย์ ดร.ปราวีณยา สุวรรณณัฐโชติ เป็นวิทยากรในการจัดอบรมในครั้งนี้