ประมวลภาพกิจกรรม

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ Growth Mindset ในวันศุกร์ที่ 16 ตุลาคม 2563


สมาคมเครือข่ายการพัฒนาวิชาชีพอาจารย์และองค์กรระดับอุดมศึกษาแห่งประเทศไทย (ควอท) ร่วมกับ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ได้จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ Growth Mindset ในวันศุกร์ที่ 16 ตุลาคม 2563 ณ โรงแรมแอมบาสซาเดอร์ (สุขุมวิท 11) กรุงเทพมหานคร โดยได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์.นพ.ชัชวาลย์ ศิลปกิจ เป็นวิทยากรในการจัดอบรมในครั้งนี้