ประมวลภาพกิจกรรม

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ Problem-based Learning

สมาคมเครือข่ายพัฒนาวิชาชีพอาจารย์และองค์กรระดับอุดมศึกษาแห่งประเทศไทย (ควอท) ร่วมกับ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ได้จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ Problem-based Learning ระหว่างวันที่ 19-20 กันยายน 2562 ณ โรงแรมแอมบาสซาเดอร์ (สุขุมวิท 11) กรุงเทพมหานคร โดยได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์ นพ.อานุภาพ เลขะกุล และ รองศาสตราจารย์ พญ.จิตเกษม สุวรรณรัฐ เป็นวิทยากรในการจัดอบรมในครั้งนี้