ประมวลภาพกิจกรรม

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ โมบายเทคโนโลยีเปลี่ยนโลกเพื่อเสริมการเรียนรู้ แห่งศตวรรษที่ 21 แบบบูรณาการ

สมาคมเครือข่ายพัฒนาวิชาชีพอาจารย์และองค์กรระดับอุดมศึกษาแห่งประเทศไทย (ควอท) ร่วมกับ มหาวิทยาลัยศรีปทุม ได้จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ โมบายเทคโนโลยีเปลี่ยนโลกเพื่อเสริมการเรียนรู้ แห่งศตวรรษที่ 21 แบบบูรณาการ ระหว่างวันที่ 28-29 พฤศจิกายน 2562 ณ โรงแรมแอมบาสซาเดอร์ (สุขุมวิท 11) กรุงเทพมหานคร โดยได้รับเกียรติจาก ดร.วรสรวง ดวงจินดา และรองศาสตราจารย์ ดร.จินตวีร์ คล้ายสังข์ เป็นวิทยากรในการจัดอบรมในครั้งนี้