ประมวลภาพกิจกรรม

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ Integrated Course Design and Instructional Model Development

สมาคมเครือข่ายพัฒนาวิชาชีพอาจารย์และองค์กรระดับอุดมศึกษาแห่งประเทศไทย (ควอท) ได้จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ Integrated Course Design and Instructional Model Development ระหว่างที่ 11-12 กรกฎาคม 2562 ณ โรงแรมแอมบาสเดอร์ (สุขุมวิท 11) กรุงเทพมหานคร โดยได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์ ดร.อรจรีย์ ณ ตะกั่วทุ่ง และ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ประศักดิ์ หอมสนิท เป็นวิทยากร ในการจัดอบรมในครั้งนี้