ประมวลภาพกิจกรรม

โครงการงานประชุมวิชาการครั้งที่ 14 ประจำปี 2562 เรื่อง การสร้างแรงบันดาลใจในการเรียนรู้ของผู้เรียนเพื่อสังคมที่หลากหลาย“Inspiring Student Learning for Diverse Societies”

สมาคมเครือข่ายพัฒนาวิชาชีพอาจารย์และองค์กรระดับอุดมศึกษาแห่งประเทศไทย (ควอท) ร่วมกับ สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) ได้จัดโครงการงานประชุมวิชาการครั้งที่ 14 ประจำปี 2562 เรื่อง การสร้างแรงบันดาลใจในการเรียนรู้ของผู้เรียนเพื่อสังคมที่หลากหลาย“Inspiring Student Learning for Diverse Societies” ระหว่างวันที่ 28-29 มีนาคม 2562 ณ โรงแรมแอมบาสเดอร์ (สุขุมวิท 11) กรุงเทพมหานคร โดยได้รับเกียรติจาก ศาสตราจารย์ นพ.วิจารณ์ พานิช และ Prof. Susanna Leong เป็นวิทยากร ในการจัดโครงการในครั้งนี้