ประมวลภาพกิจกรรม

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การจัดการเรียนรู้ผ่านเกมส์ (Games Based Learning)

สมาคมเครือข่ายพัฒนาวิชาชีพอาจารย์และองค์กรระดับอุดมศึกษาแห่งประเทศไทย (ควอท) ร่วมกับ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ได้จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การจัดการเรียนรู้ผ่านเกมส์ (Games Based Learning) ระหว่างที่16-17 พฤษภาคม 2562 ณ โรงแรมแอมบาสเดอร์ (สุขุมวิท 11) กรุงเทพมหานคร โดยได้รับเกียรติจาก ดร.เดชรัต สุขกำเนิด เป็นวิทยากรในการจัดอบรมในครั้งนี้