ประมวลภาพกิจกรรม

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ Design Thinking as a Teaching Approach

สมาคมเครือข่ายพัฒนาวิชาชีพอาจารย์และองค์กรระดับอุดมศึกษาแห่งประเทศไทย (ควอท) ร่วมกับ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย ได้จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ Design Thinking as a Teaching Approach ในวันที่ 1 พฤศจิกายน 2562 ณ โรงแรมแอมบาสซาเดอร์ (สุขุมวิท 11) กรุงเทพมหานคร โดยได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณัฐพันธ์ บัววราภรณ์ เป็นวิทยากรในการจัดอบรมในครั้งนี้