ประมวลภาพกิจกรรม

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ Current Issues In Higher Education around the Globe

สมาคมเครือข่ายพัฒนาวิชาชีพอาจารย์และองค์กรระดับอุดมศึกษาแห่งประเทศไทย (ควอท) ร่วมกับ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ได้จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ Current Issues In Higher Education around the Globe ในวันที่ 2 สิงหาคม 2562 ณ โรงแรมแอมบาสเดอร์ (สุขุมวิท 11) กรุงเทพมหานคร โดยได้รับเกียรติจาก Professor Dr. Gerald Fry เป็นวิทยากรในการจัดอบรมในครั้งนี้