ประมวลภาพกิจกรรม

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การนำเทคโนโลยีมาใช้ในการเรียนการสอน (Technology Enhanced Learning)

สมาคมเครือข่ายพัฒนาวิชาชีพอาจารย์และองค์กรระดับอุดมศึกษาแห่งประเทศไทย (ควอท) ร่วมกับ มหาวิทยาลัยศรีปทุม ได้จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การนำเทคโนโลยีมาใช้ในการเรียนการสอน (Technology Enhanced Learning) ระหว่างที่ 15 - 16 พฤศจิกายน 2561 ณ โรงแรมแอมบาสเดอร์ (สุขุมวิท 11)กรุงเทพมหานคร โดยได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อนิรุทธ์ สติมั่น และดร.วรสรวง ดวงจินดา เป็นวิทยากรในการจัดอบรมในครั้งนี้