ประมวลภาพกิจกรรม

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ Holistic Creativity Education ระหว่างที่ 9 - 10 สิงหาคม 2561


สมาคมเครือข่ายพัฒนาวิชาชีพอาจารย์และองค์กรระดับอุดมศึกษาแห่งประเทศไทย (ควอท) ร่วมกับมหาวิทยาลัยกรุงเทพ ได้จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ Holistic Creativity Education ระหว่างที่ 9 - 10 สิงหาคม 2561 ณ โรงแรมแอมบาสเดอร์ (สุขุมวิท 11) กรุงเทพมหานคร โดยได้รับเกียรติจาก อาจารย์เรืองยศ วัชรเกตุ และคณะ เป็นวิทยากรในการจัดอบรมในครั้งนี้