ประมวลภาพกิจกรรม

การอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง เทคนิคการจัดการเรียนรู้ผ่านเกมส์ (Games Based Learning Techniques)


โดยได้รับเกียรติจาก ดร.เดชรัต สุขกำเนิด และคณะ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ การอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง เทคนิคการจัดการเรียนรู้ผ่านเกมส์ (Games Based Learning Techniques) ระหว่างวันที่ 17 – 18 พฤษภาคม 2561 ณ โรงแรมแอมบาสเดอร์ (สุขุมวิท 11) กรุงเทพมหานคร