ประมวลภาพกิจกรรม

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ Development of Critical Thinking in the Classroom ระหว่างที่ 11 - 12 ตุลาคม 2561

สมาคมเครือข่ายพัฒนาวิชาชีพอาจารย์และองค์กรระดับอุดมศึกษาแห่งประเทศไทย (ควอท) ร่วมกับ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย ได้จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ Development of Critical Thinking in the Classroom ระหว่างที่ 11 - 12 ตุลาคม 2561 ณ โรงแรมแอมบาสเดอร์ (สุขุมวิท 11) กรุงเทพมหานคร โดยได้รับเกียรติจาก ดร.มยุรี ศรีกุลวงศ์ และคณะ เป็นวิทยากรในการจัดอบรมในครั้งนี้