ประมวลภาพกิจกรรม

พิธีเปิดโครงการฝึกอบรมหลักสูตรวิทยากรแกนนำด้านการจัด การเรียนการสอนตามกรอบ UK PSF


สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) ร่วมกับ สมาคมเครือข่ายการพัฒนาวิชาชีพอาจารย์และองค์กรระดับอุดมศึกษาแห่งประเทศไทย (ควอท) ได้จัดโครงการฝึกอบรมหลักสูตรวิทยากรแกนนำด้านการจัด การเรียนการสอนตามกรอบ UK PSF ระยะเวลาการฝึกอบรม จำนวน 12 วัน ตั้งแต่เดือนกรกฎาคม – พฤศจิกายน 2561 ณ โรงแรมวินเซอร์ สวีทส์ สุขุมวิท กรุงเทพฯ ดังนี้

Module 1 : อบรมระหว่างวันที่ 31 กรกฎาคม – 3 สิงหาคม 2561
Module 2 : อบรมระหว่างวันที่ 17 - 20 กันยายน 2561
Module 3 : อบรมระหว่างวันที่ 29 ตุลาคม - 1 พฤศจิกายน 2561

โดยวันที่ 31 กรกฎาคม 2561 ที่ผ่านมา ได้มีพิธีเปิดและได้รับเกียรติจาก ดร.สุภัทร จำปาทอง เลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษา เป็นประธานในพิธีเปิดการอบรมในครั้งนี้