อบรม / ประชุมวิชาการ

2563 | 2562 | 2561 |
โครงการอบรม / ประชุมวิชาการ ประจำปี 2563

 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง เกมมิฟิเคชั่น: เปลี่ยนห้องเรียนเป็นเกมส์ (Gamification: Level up your classroom)
20-21 กุมภาพันธ์ 2563 ณ โรงแรมแอมบาสเดอร์ (สุขุมวิท 11) กรุงเทพฯ
เปิดรับสมัคร

 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง Community-based Training and Research Approach
24 มกราคม 2563 ณ โรงแรมแอมบาสเดอร์ (สุขุมวิท 11) กรุงเทพฯ
ปิดรับสมัคร