อบรม / ประชุมวิชาการ

การอบรม / ประชุมวิชาการย้อนหลัง |
โครงการอบรม / ประชุมวิชาการ ประจำปี 2564
โครงการอบรม / ประชุมวิชาการ ประจำปี 2564

 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง ทรัพย์สินทางปัญญา (เกี่ยวกับการสอน)
วันที่ 20-21 เมษายน 2564 ณ โรงแรมแอมบาสซาเดอร์ (สุขุมวิท 11) กรุงเทพมหานคร
เนื่องจากมีการแพร่ระบาดของโควิด-19 รอบที่ 3 สมาคม ควอท จึงขอเลื่อนการจัดอบรมในเดือนเมษายน 2564 ออกไปจนกว่าสถานการณ์จะดีขึ้น ต้องขออภัยในความไม่สะดวก มา ณ โอกาสนี้ด้วยค่ะ

 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การจัดการเรียนการสอนแบบ Active Learning Online
วันที่ 15 มกราคม 2564
ขอเลื่อนการอบรมออกไปจนกว่าสถานการณ์ COVID-19 จะดีขึ้น

 การประชุมวิชาการสมาคมเครือข่ายการพัฒนาวิชาชีพอาจารย์และองค์กรระดับอุดมศึกษาแห่งประเทศไทย (ควอท) ประจำปี 2564 ครั้งที่ 16
วันที่ 25-26 มีนาคม 2564
ปิดรับสมัคร ขณะนี้ระบบลงทะเบียน !!!ประชุมวิชาการ ครั้งที่ 16 ประจำปี 2564 ปิดแล้ว เนื่องจากครบจำนวนที่กำหนด ต้องขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ โอกาสนี้ด้วยค่ะ