อบรม / ประชุมวิชาการ

โครงการอบรม / ประชุมวิชาการ ประจำปี 2561

 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ Development of Critical Thinking in the Classroom
11-12 ตุลาคม 2561 ณ โรงแรมแอมบาสเดอร์ (สุขุมวิท 11) กทม.
สมัครออนไลน์

 โครงการประชุมสัมมนา เพื่อติดตามความก้าวหน้าด้านการจัดการเรียนการสอน ผู้ผ่านการอบรมหลักสูตร "ก้าวแรกสู่อาจาย์มืออาชีพ"
31 สิงหาคม 2561 ณ โรงแรมวินเซอร์ สวีท กทม.(ไม่เสียค่าใช้จ่าย)
ปิดสมัครออนไลน์

 Holistic Creativity Education
9-10 สิงหาคม 2561 ณ โรงแรมแอมบาสเดอร์ (สุขุมวิท11) กทม.
ปิดสมัครออนไลน์


เทคนิคการจัดการเรียนรู้ แบบใช้โครงงานเป็นฐาน (Project Based Learning)
12 กรกฎาคม 2561 ณ โรงแรมแอมบาสเดอร์ (สุขุมวิท11) กทม.
ปิดสมัครออนไลน์