เดือนผู้เข้าชมโดยประมาณ
กุมภาพันธ์ 25591,250 คน
มีนาคม 255910,785 คน
เมษายน 2559955 คน
พฤษภาคม 25591,250 คน
มิถุนายน 25591,989 คน
กรกฎาคม 25592,108 คน
สิงหาคม 25592,218 คน
กันยายน 25591,560 คน
ตุลาคม 2559912 คน
พฤศจิกายน 25591,180 คน
ธันวาคม 25591,370 คน
มกราคม 25601,218 คน
กุมภาพันธ์ 25602,170 คน
มีนาคม 25602,215 คน
เมษายน 25601,575 คน
พฤษภาคม 25602,173 คน
มิถุนายน 25602,248 คน
กรกฎาคม 25602,315 คน
สิงหาคม 25601,918 คน
กันยายน 25602,015 คน
ตุลาคม 25602,754 คน
พฤศจิกายน 25602,503 คน
ธันวาคม 25602,478 คน
มกราคม 25612,584 คน
กุมภาพันธ์ 25612,320 คน
มีนาคม 25612,268 คน
เมษายน 25612,315 คน
พฤษภาคม 25612,382 คน
มิถุนายน 25612,684 คน

534 total views, 1 views today