รายละเอียดการส่งบทความในงานประชุมวิชาการ ครั้งที่ 13 ประจำปี 2561

1.เนื้อหาในการเชิยชวนให้ส่งบทความ
ขอเรียนเชิญผู้บริหาร คณาจารย์ นักวิจัย บุคลากรทางการศึกษา และนักศึกษา ส่งบทความทางวิชาการ เพื่อร่วมนำเสนอบทความในงานประชุมวิชาการ ครั้งที่ 13 ประจำปี 2561 ได้ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 15 พฤศจิกายน 2560 ตามหัวข้อที่ท่านสนใจ โดยสามารถส่งบทความได้ที่ Link หรือทางเมล์ thailandpod@gmail.com

2. รูปแบบการส่งบทความ

รูปแบบการส่งบทความ

1.1 การพิมพ์ จัดพิมพ์ด้วยโปรแกรม Microsoft Word กระดาษขนาด A4 ระยะขอบกระดาษทั้ง 4 ด้าน ขนาด 1 นิ้ว จัดรูปแบบเนื้อหาเป็น 1 คอลัมน์ พร้อมระบุหมายเลขหน้าในตำแหน่งมุมขวาล่าง
1.2 ตัวอักษร ใช้ตัวอักษร TH Sarabun PSK หรือ TH Sarabun New
1.2.1 ชื่อบทความใช้ตัวอักษรขนาด 18 point แบบหนา
1.2.2 บทคัดย่อใช้ตัวอักษรขนาด 14 point แบบธรรมดา
1.2.3 หัวข้อใช้ตัวอักษรขนาด 16 point แบบหนา
1.2.4 เนื้อเรื่องใช้ตัวอักษรขนาด 16 point แบบธรรมดา
1.2.5 เอกสารอ้างอิงใช้ตัวอักษรขนาด 14 point แบบธรรมดา
1.3 การเว้นวรรค
1.3.1 การเว้นวรรคให้เคาะแป้นเว้นวรรค (Space bar) เพียงครั้งเดียวเท่านั้น
1.3.2 การย่อหน้าหรือการเว้นวรรคที่ระยะห่างกว่าปกติให้ใช้การตั้งระยะวรรคด้วยขนาดแท็บ (Tab) ห้ามใช้วิธีเคาะ Space bar หลายครั้ง
1.3.3 การพิมพ์ข้อความภาษาไทยสลับกับภาษาอังกฤษและตัวอักษรกับตัวเลขให้เว้นวรรค 1 ครั้ง

 

POSTERV4__1508376935_197.214.117.98

117 total views, 1 views today