ก่อนสมัครสมาชิก ควอท ผู้ใช้งานทุกท่านต้องลงทะเบียนใช้งานกับทาง ThailandPod.org เพื่อประโยชน์ในการรับข้อมูลข่าวสารสำคัญต่างๆของทางสมาคมและการเก็บข้อมูลของสมาชิก

ขั้นตอนการสมัครสมาชิก

1. Register (สำหรับรับข้อมูลข่าวสารทางเว็ปไซต์ ฟรี)

2. ชำระเงินสมัครค่าสมัครสมาชิกแต่ละประเภท

ค่าธรรมเนียมและการดำรงสมาชิกภาพประเภทสถาบัน

ค่าธรรมเนียมสมาชิกและการดำรงสมาชิกภาพมีดังนี้
ระดับสมาชิกภาพ ค่าธรรมเนียมแรกเข้า(บาท) ค่าธรรมเนียมรายปี(บาท)
สมาชิกก่อตั้ง 10,000
สมาชิกสามัญ 15,000 10,000
ภาคีสมาชิก 15,000

ค่าธรรมเนียมและการดำรงสมาชิกภาพประเภทบุคคล

ระดับสมาชิกภาพ ค่าธรรมเนียมแรกเข้า(บาท) ค่าธรรมเนียมรายปี(บาท)
สมาชิกรายปี 500
สมาชิกตลอดชีพ 3,000

 

3.โอนเงินค่าสมัครสมาชิกผ่านบัญชีของสมาคม ควอทชื่อบัญชี:  “สมาคม ควอท.” ธนาคาร ทหารไทย สาขาพญาไท  บัญชีเลขที่ 003 – 2 – 86111 – 4 ประเภทออมทรัพย์ จากนั้นแจ้งพร้อมส่งเอกสารชำระเงินสำหรับสมาชิกประเภทต่างๆตาม Link ด้านล่างเมื่อส่งหลักฐานยืนยันการชำระเงินเรียบร้อยแล้ว  สามารถตรวจสอบสถานะการสมัครสมาชิกได้ที่ รายชื่อสมาชิก

หมายเหตุ :– การสมัครสมาชิกจะสมบูรณ์เมื่อชำระเงินแล้วเท่านั้น “หากท่านไม่ชำระเงินและส่งหลักฐานการโอนเงินมาภายใน 7 วันทำการระบบอัตโนมัติจะทำการยกเลิกข้อมูลการสมัครสมาชิกของท่านซึ่งท่านจะต้องทำรายการในระบบอัตโนมัติอีกครั้ง”


4. ลงทะเบียนเข้าร่วมอบรมในอัตราพิเศษสำหรับสมาชิก ควอท

2,296 total views, 1 views today