ประกาศ รับสมัครงานตำแหน่งงาน พนักงาน 1 ตำแหน่ง

ตำแหน่งงาน พนักงาน 1 ตำแหน่ง

  • งานสารบรรณ
  • งานเชิญประชุม เตรียมการประชุม จัดทำวาระการประชุม
  • งานรวบรวมเอกสาร ข้อมูล และบันทึกข้อมูลกิจกรรมสมาคม
  • ขออนุมัติค่าใช้จ่ายสมาคม และงานการเงินของสมาคม
  • งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย

คุณสมบัติ

  • วุฒิ ปริญญาตรี ไม่จำกัดสาขา
  • สามารถใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรม MS Office ในระดับดี

หากมีประสบการณ์การทำงานที่เกี่ยวข้องจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

ดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับการสมัครงาน

274 total views, 1 views today