S__24764449

การอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร ก้าวแรกสู่อาจารย์มืออาชีพ รุ่นที่ 27 ระหว่างวันที่ 13-17 พฤศจิกายน 60 ณ โรงแรมเวียงอินทร์ จังหวัดเชียงราย

37 total views, 2 views today