การสัมมนาทิศทางและแผนดำเนินงาน
สมาคมเครือข่ายการพัฒนาวิชาชีพอาจารย์และองค์กรระดับอุดมศึกษาแห่งประเทศไทย (ควอท)
วันที่ 2 กรกฎาคม 2560
ณ โรงแรม เดอะ สุโกศล กรุงเทพมหานคร

S__5963782

255 total views, 1 views today