ภาพบรรยากาศการประชุม คณะทำงานสรรหาอาจารย์ดีเด่นด้านการเรียนการสอนเฉพาะศาสตร์
ครั้งที่ 2/2560 วันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2560 ณ ห้องพันเอกอาทร ชนเห็นชอบ ชั้น 6 ห้อง 1 
อาคารสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา

300 total views, 1 views today