การประชุมสามัญประจำปี 2559 สมาคมเครือข่ายการพัฒนาวิชาชีพอาจารย์และองค์กรระดับอุดมศึกษาแห่งประเทศไทย (ควอท)
วันที่ 31 มีนาคม 2560 ณ โรงแรมแอมบาสเดอร์ กรุงเทพมหานคร

174 total views, 1 views today